Ellipse

Enkelvoudige invulvraag

Enkelvoudige invulvraag in digitale toetsing

Binnen digitale toetsing heb je allerlei vraagsoorten tot je beschikking, waaronder de enkelvoudige invulvraag. Maar wat is dit precies voor vraagsoort? In dit blogartikel ontdek je alles wat je moet weten over enkelvoudige invulvragen en leer je hoe je ze effectief kunt gebruiken. 

Wat is een enkelvoudige invulvraag?

Een enkelvoudige invulvraag is een vraag waarbij de kandidaat een enkel woord, getal of symbool moet invullen als antwoord. Dit type vraag wordt vaak gebruikt om feitelijke kennis of begrip van basisbegrippen te toetsen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een multiple choice vraag, staat het antwoord niet benoemd tussen de antwoordopties.

De invulvraag waarbij de kandidaat gevraagd wordt om meerdere antwoorden te geven is de meervoudige invulvraag.

Voorbeeld en scoreverdeling van een enkelvoudige invulvraag

Voorbeeld: Wat is de chemische formule voor water?

Antwoord: Bij deze vraag moet de kandidaat het juiste antwoord geven in de vorm van een chemische formule. Er is maar één juist antwoord, namelijk H2O.

Puntentelling:

Bij de bovenstaande enkelvoudige invulvraag zou een passende puntentelling kunnen zijn om één punt toe te kennen aan een correct antwoord en nul punten voor een incorrect of onvolledig antwoord. Geeft een kandidaat het juiste antwoord, H2O, dan wordt de vraag beoordeeld met één punt. Bij het invullen van een ander antwoord, zoals H3O, ontvangt de kandidaat nul punten.

Voordelen van een enkelvoudige invulvraag

Er zijn een aantal voordelen die de enkelvoudige invulvraag heeft op het vlak van digitale toetsing:

 • Objectieve beoordeling: Aangezien er maar één correct antwoord is, is de beoordeling objectiever en minder subjectief dan bij open vragen.
 • Tijdbesparend: Het nakijken van enkelvoudige invulvragen kan snel en eenvoudig geautomatiseerd worden, waardoor je tijd bespaart op het vlak van toetsanalyse.
 • Directe feedback: Omdat het antwoord direct gecontroleerd kan worden, kan de kandidaat direct feedback ontvangen over zijn of haar antwoord. Gaat het om een formatieve toets? Dan kan de kandidaat meteen zijn of haar fout corrigeren om het antwoord alsnog goed te hebben.
 • Feitelijke kennis toetsen: Enkelvoudige invulvragen zijn zeer geschikt om feitelijke kennis te toetsen. Bij deze vraagsoort hoeft de kandidaat maar één correct antwoord te geven.

Nadelen van een enkelvoudige invulvraag

Er kleven natuurlijk ook een aantal nadelen aan het gebruik van deze vraagsoort. Een aantal nadelen zijn als volgt:

 • Geen inzicht in begripsniveau: Deze soort vraag biedt geen inzicht in het begripsniveau van de kandidaat, omdat alleen feitelijke kennis wordt getoetst. Het is daarom belangrijk om deze vragen te combineren met andere vraagtypes.
 • Geen ruimte voor creativiteit: Enkelvoudige invulvragen bieden geen ruimte voor creativiteit, waardoor ze minder geschikt zijn voor het toetsen van bepaalde vaardigheden of kennis.
 • Foutieve antwoorden: Kandidaten kunnen per ongeluk foutieve antwoorden geven als gevolg van typefouten, spellingfouten of andere slordigheden. Dit kan de beoordeling van de toets beïnvloeden.

Tips voor het opstellen van een enkelvoudige invulvraag

 • Wees duidelijk en eenduidig: Formuleer de vraag zo duidelijk en eenduidig mogelijk. Zorg ervoor dat er maar één correct antwoord mogelijk is en dat de vraag niet op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden door de kandidaten.
 • Vermijd dubbelzinnigheid: Vermijd dubbelzinnige vragen en antwoorden om verwarring te voorkomen. Geef duidelijk aan wat er van de kandidaat wordt verwacht en vermijd vaagheid of onduidelijkheid.
 • Zorg voor een goede balans tussen moeilijkheidsgraad en relevantie: Stel vragen op verschillende niveaus en zorg ervoor dat de vraag relevant is voor de toets.
 • Maak gebruik van formatieve evaluatie: Laat kandidaten oefenen met enkelvoudige invulvragen en geef direct formatieve feedback op hun antwoorden.

Conclusie: de enkelvoudige invulvraag in digitale toetsen

De enkelvoudige invulvraag is een vraagtype in digitale toetsing die vele voordelen biedt. Om deze vraagsoort effectief te gebruiken, is het belangrijk om duidelijke en eenduidige vragen te formuleren en rekening te houden met mogelijke valkuilen. Door enkelvoudige invulvragen te combineren met andere vraagtypes, kan je voor de ultieme toetservaring zorgen. Wil je meer informatie over digitaal toetsen? Onze toetstechnische experts staan voor je klaar!

Gerelateerde content

Vind snel antwoord