Ellipse

Meervoudige invulvraag

Meervoudige invulvraag in digitale toetsing

Het gebruik van verschillende vraagsoorten is niet meer weg te denken binnen de wereld van toetsing en examinering. Een van de vraagtypes die veel wordt gebruikt zijn de meervoudige invulvragen. Maar wat zijn deze vragen precies en wat zijn belangrijke eigenschappen ervan?

Wat is een meervoudige invulvraag?

Een invulvraag is een vraagsoort waarbij de kandidaat gevraagd wordt om een onvolledige zin of berekening te vullen en het ontbrekende deel in te vullen. Er bestaat hierbij een verschil tussen een enkelvoudige invulvraag en zijn meervoudige tegenhanger. Bij laatstgenoemde optie, dient de kandidaat in meerdere invoervelden een antwoord in te voeren. Dit kan handig zijn om over een beknopt stuk tekst, meerdere vragen te stellen.

Voorbeeld en scoreverdeling van een meervoudige invulvraag

Voorbeeld: De Eerste Wereldoorlog begon in ___ en eindigde in ____.

Antwoordopties: Bij deze vraagsoort dient de kandidaat zowel het begin- als eindjaarstal van de Eerste Wereldoorlog te weten.

Puntentelling: Bij de bovenstaande invulvraag kan je ervoor kiezen om één punt per juist antwoord te geven. Is één van de twee antwoorden onjuist, dan kan nog maar één punt verdiend worden.

Voordelen van een meervoudige invulvraag

Er zijn een aantal voordelen die de vraagsoort heeft op het vlak van digitale toetsing:

  • Beoordeel verschillende kennis en vaardigheden: door gebruik te maken van meervoudige invulvragen kan je een breed scala aan kennis en vaardigheden beoordelen. Dit komt doordat er meerdere antwoordkeuzes worden geboden, waardoor kandidaten gedwongen worden om hun kennis en begrip van bepaalde onderwerpen te laten zien.
  • Snel en gebruiksvriendelijk te maken: Meervoudige invulvragen kunnen snel en gemakkelijk worden beantwoord. De kandidaat kan binnen een beperkte ruimte op zijn of haar scherm de vraag beantwoorden, wat de gebruiksvriendelijkheid van de digitale toets ten goede komt.
  • Flexibele vraagsoort: Meervoudige invulvragen kunnen worden gebruikt in verschillende vakgebieden en kunnen worden aangepast aan verschillende leerdoelen en leeruitkomsten. Dit maakt het een flexibele vraagsoort die kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de toetsende organisatie.

Nadelen van een meervoudige invulvraag

Wat zijn nadelen waar je rekening mee moet houden bij het gebruik van een meervoudige invulvraag in een digitale toets?

  • Beperkte informatie: Bij een meervoudige invulvragen geeft de kandidaat antwoord op zeer specifieke gedeeltes van de lesstof. Vaak zijn de vragen gericht op feiten en terminologie. Dit kan leiden tot een oppervlakkige beoordeling van kennis en vaardigheden en het begrip van een bepaald onderwerp. Varieer dus in het gebruik van verschillende (gesloten) vraagsoorten!
  • Foutieve antwoorden: Deze vraagsoort bestaat het risico dat de kandidaat per ongeluk een foutief antwoord geeft. Typefouten of spelfouten kunnen hieraan ten grondslag liggen en de beoordeling van de toets negatief beïnvloeden.
  • Toetstechnische kennis vereist: Via de meervoudige invulvraag kan je verschillende onderdelen van de lesstof aan elkaar koppelen en aan de kandidaat als vraag tonen. Het vergt echter enige toetsdeskundige kennis om de juiste koppeling te maken binnen de lesstof en de vraag op een juiste wijze op te stellen.

Tips voor het opstellen van een meervoudige invulvraag

  • Wees duidelijk over de gewenste antwoorden: Zorg dat de kandidaat weet wat er van hem of haar verwacht wordt binnen de vraag. Is het een kort antwoord? Of een cijfer?
  • Voeg afbeeldingen toe: Voeg afbeeldingen toe aan de digitale toets. Dit kan helpen om de vraag aantrekkelijker te maken en om de inhoud beter te begrijpen.
  • Houd rekening met niveau en vaardigheden: Het is binnen digitale toetssoftware verleidelijk om het onderste uit de kan te halen. Houd echter altijd het doel van de toets en het niveau van de kandidaat in gedachten!

Conclusie: de meervoudige invulvraag in digitale toetsen

De meervoudige invulvraag biedt je de mogelijkheid om een breed scala aan onderwerpen en concepten te beoordelen. Let er echter op dat je de vraag inzet om jouw toets naar een hoger plan te tillen en dat het echt een meerwaarde vormt voor jouw toets. Wil je meer weten welke mogelijkheden het Optimum Assessment Platform biedt qua vraagsoorten? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord