Ellipse

Ga voor de ultieme toetservaring

Als werkgever wil je graag weten hoe jouw werknemers zich ontwikkelen. Met toetsing maak je deze ontwikkeling inzichtelijk. Maar toetsing levert veel meer op dan inzicht alleen. Laat je inspireren en ontdek het belang van de ultieme toetservaring.   

Image

Bij die ultieme toetservaring spelen verschillende factoren een rol. Denk aan het gebruiksgemak, veiligheid en betrouwbaarheid. Het gebruiksgemak geldt voor de examenkandidaat, maar ook voor de toetsende organisatie.

Voor de kandidaat moet het maken van de toets zo prettig mogelijk zijn. De organisatie heeft er baat bij als het hele proces van ontwikkeling tot analyse zo soepel mogelijk verloopt. Maar niet alleen het gemak en de snelheid waarmee je een toets kunt ontwikkelen wegen zwaar, ook grip op de kwaliteit van de toetsen is van groot belang.

Daarnaast spelen veiligheid en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Niet alleen tijdens de afname, denk aan het tegengaan van examenfraude, maar ook de betrouwbaarheid van het systeem zelf. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat alle data op een veilige manier is opgeslagen.

Waarom is de ultieme toetservaring zo belangrijk?

Toetsen brengt vaak een gevoel van ‘noodzakelijk kwaad’ met zich mee. Voor veel kandidaten voelt het als een verplichting om zich voor te bereiden op een toets en die met goed resultaat af te leggen. Het is echter de uitdaging om kandidaten het te laten ervaren als een kans die de mogelijkheid biedt te laten zien wat je in huis hebt.

Met het oog op de snelle wisselingen op de arbeidsmarkt is toetsing erg interessant. Mensen werken niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever. Toetsresultaten geven voor een nieuwe werkgever inzicht in de competenties van (nieuwe) medewerkers en kunnen bovendien als bewijs dienen bij externe bedrijfscertificeringen.

Ook speelt bij veel organisaties het gevoel van verplichting rondom toetsen. Als je als organisatie besluit te toetsen, komt daar meer bij kijken dan eenmalig een toets samenstellen. Je moet werknemers de mogelijkheid bieden om hun kennis bij te spijkeren, een toetslocatie vinden, én zorgen voor actuele toetsvragen die inhoudelijk aansluiten bij de stof. Het is de kunst het (negatieve) gevoel van verplichting bij alle betrokken partijen weg te nemen en de voordelen te benadrukken waardoor toetsen leuk wordt.

Image

Toetsen leuk maken klinkt als een uitdaging, maar het is goed te doen. Houd altijd het doel van de toets voor ogen. Dat bepaalt voor een groot deel hoe de toets eruit gaat zien, welke soort vragen je inzet, etcetera. Toets je om een certificering te behouden of wil je kijken of de kennis van je medewerkers up-to-date is? Of gebruikt de HR-afdeling de toets om inzichtelijk te krijgen wie er in aanmerking komt voor een training of cursus?

“Voor kennistoetsen zijn multiple choice of gesloten vragen heel geschikt. Een mooi voorbeeld in de retailbranche is het toetsen van de kennis van werknemers over de laatste productinformatie, bij een met regelmaat wisselend assortiment.

Tegelijkertijd kan het voor een retailer ook belangrijk zijn om juist wat meer op de sociale vaardigheden te testen. Hoe reageren werknemers op een lastige klant in de winkel? Om dergelijke dingen als gedrag te toetsen, gebruik je bijvoorbeeld een open vraag of een video-opdracht.

Bij de keuze van het soort toets is het erg belangrijk het gebruiksgemak van de kandidaat in het oog te houden. Zo werkt het bemoedigend als kandidaten kunnen kiezen waar en wanneer ze de toets maken. Op hun werkplek, of gewoon thuis in de avonduren. Dat brengt een stuk minder spanning met zich mee. Door het gebruik van intuïtieve software kunnen kandidaten zich helemaal op de inhoud focussen en worden zij niet afgeleid door onduidelijkheden in het toetssysteem. Daarnaast kunnen deelnemers hun eigen instellingen beheren, als lettergrootte en achtergrondkleur. Inhoudelijk moet een toets uiteraard ook perfect aansluiten bij de stof en de werkzaamheden van een kandidaat.

Voor een toetsende organisatie zit gebruiksgemak daarentegen veel meer in het eenvoudig kunnen ontwerpen van toetsen. Andere pluspunten zijn betrouwbare monitoring en efficiënte manieren voor het nakijken. Ook goede, overzichtelijke reporting- en analysemogelijkheden zijn belangrijk. Daar komt bij dat iedereen die betrokken is bij de toets, zoals docenten, correctoren en freelancers, het systeem gemakkelijk moet kunnen gebruiken.

Return On Investment (ROI) van scholing

Er wordt jaarlijks ruim 3 miljard euro uitgegeven aan scholing onder werkenden [SEO, 2018]. Vaak betreft het trainingen voor groepen medewerkers. Dit kan als een schot hagel werken. Het is qua organisatie efficiënt maar daar zitten ook mensen tussen die de training eigenlijk niet nodig hebben.

Door beter inzichtelijk te hebben wie welke scholingsbehoefte heeft, kun je het scholingsbudget veel effectiever inzetten. Dat bespaart werknemers tijd en -niet onbelangrijk- voor de werkgever kosten. Door te toetsen heb je als bedrijf meer grip op de ontwikkeling van je medewerkers.

Toetsen is een mooie manier om de ROI van scholing en training aan te tonen. Denk niet meteen aan uitgebreide examens, je kunt het ook snel en kort inzetten als je gewoon wilt checken hoe het ervoor staat. Dit maakt ook dat je efficiënter kan omgaan met je opleidingsbudget dus zeker voor R&D-en HR-afdelingen in het bedrijfsleven is dit interessant. Ze kunnen beter aantonen waar extra kennis en opleiding nodig is.

Decor

Ga voor de ultieme toetservaring

Ben je benieuwd hoe je voor jouw organisatie de ultieme toetservaring bereikt?