Ellipse

Multiple choice vragen

Multiple choice vragen in (digitale) toetsing: wat zijn ze en hoe werken ze?

Iedereen heeft wel eens een toets gemaakt die bestond uit een of meerdere multiple choice (meerkeuze) vragen. Waarom is deze toetsvraag zo populair? En wat zijn handige tips bij het opstellen van goede multiple choice vragen? 

Wat is een multiple choice vraag?

In zowel formatieve als summatieve toetsen wordt de multiple choice vraag vaak gebruikt om de kennis en vaardigheden van kandidaten inzichtelijk te maken. Bij deze gesloten vraagsoort kiest de deelnemer één antwoord uit een lijst met meerdere antwoordmogelijkheden. De opzet hiervan is zo simpel als het lijkt. Slechts één van de antwoordopties is goed en de andere opties vanzelfsprekend niet.

Wat uniek is aan de meerkeuzevraag, is dat er één antwoord mogelijk is. Dit in tegenstelling tot de multiple select vraag (LINK), waarbij meerdere antwoordopties mogelijk zijn!

Voorbeeld en scoreverdeling van een meerkeuzevraag

Iedereen heeft wel eens een meerkeuzevraag gemaakt. Een simpel voorbeeld hiervan is als volgt.

Vraag:

Uit welke kleuren bestaat het logo van Optimum Assessment?

Antwoordopties:

 1. Rood en zwart
 2. Zwart en grijs
 3. Rood en geel
 4. Grijs en oranje

Scoreverdeling:

In bovenstaand voorbeeld kan gekozen worden om 1 punt te geven voor het juiste antwoord (A). De overige antwoordopties (B, C en D) leveren 0 punten op.

Voordelen, kenmerken en eigenschappen

Naast het feit dat kandidaten over het algemeen bekend zijn met deze vorm van toetsing, zijn er nog een aantal voordelen van multiple choice vragen. Deze voordelen hebben voornamelijk betrekking op de toetsende organisatie.

 • Snelle en efficiënte evaluatie: meerkeuzevragen zijn snel na te kijken omdat de resultaten kunnen automatisch verwerkt worden. Een antwoord is namelijk ofwel goed, ofwel fout. De software kan de resultaten dus zeer eenvoudig uitlezen.
 • Objectieve evaluatie: de vragen verplichten de deelnemer om één specifiek antwoord te kiezen. Je voorkomt hiermee subjectiviteit in het correctieproces. Tip: lees ook hoe je open vragen objectief beoordeelt.
 • Gemakkelijk te creëren en beheren: je creëert en beheert multiple choice vragen eenvoudig met digitale toetssoftware. De opzet ervan is namelijk vrij eenvoudig.
 • At random toetsen is mogelijk: digitale toetssoftware biedt de mogelijkheid om examens te randomiseren. Hiermee beperk je de kans op examenfraude en zorg je voor een eerlijke examinering.

Nadelen van meerkeuzevragen

Kent deze vraagsoort alleen maar voordelen? Helaas niet! Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het gebruik van meerkeuzevragen. We benoemen er hier een aantal:

 • Beperkte kennismeting: Meerkeuzevragen bieden slechts een beperkte evaluatie van de kennis en vaardigheden van deelnemers. De vraagsoort biedt namelijk maar één antwoordoptie, wat mogelijk niet voldoende is om alle stof te doorgronden.
 • Kans op gokken: Bij een multiple choice vraag hebben kandidaten de mogelijkheid om het juiste antwoord te gokken. Houd hier rekening mee, aangezien dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en validiteit van de toets.
 • Beperkte informatie: Meerkeuzevragen bieden beperkte informatie over de kennis en vaardigheden van deelnemers. Met slechts één juist antwoord bieden ze geen inzicht hoe deelnemers tot hun antwoord zijn gekomen. Dit geldt natuurlijk voor alle gesloten vragen, dus zeker na over de inzet van open vragen!
 • Niet voor iedere toetsing geschikt: Meerkeuzevragen zijn niet geschikt voor iedere vorm van toetsing. Denk hierbij aan het evalueren van vaardigheden die niet kunnen worden uitgedrukt in een enkel antwoord, zoals praktische vaardigheden.

Tips voor het opstellen van multiple choice vragen

Er zijn een aantal richtlijnen die je in gedachten kunt houden bij het opstellen van meerkeuzevragen.

 • Houd de vraag bondig en specifiek.
 • Maak gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal.
 • Vermijd dubbelzinnigheid en/of overlap binnen de antwoordopties.
 • Zorg voor voldoende antwoordopties om een nauwkeurig beeld te krijgen van de kennis van de deelnemer.
 • Verricht de juiste toetstechnische analyses om je examenvragen te verbeteren.
 • Controleer de vraag en antwoorden op grammaticale- en taalfouten.

Ben je op zoek naar meer algemene richtlijnen om jouw digitale toetsproces te stroomlijnen? Lees ook onze blog: ‘hoe creëer je een goede toets’!

Conclusie – meerkeuzevragen in (digitale) toetsing

Het is niet voor niets dat multiple choice vragen zo populair zijn. De mogelijkheid tot randomiseren en de snelle en efficiënte beoordeling maakt het een geliefde vraagsoort. Let er bij het construeren van een toets altijd op dat je de juiste vraagsoort kiest. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op. Onze toetstechnische consultants denken graag met je mee om tot de optimale toetservaring te komen. Ben je op zoek naar een totaalpakket voor digitale toetsing? Lees dan meer over Optimum Assessment Platform.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord