Ellipse

Video-hotspotvraag

Video-hotspotvraag in digitale toetsing

Digitale toetsing kan een belangrijke bijdrage leveren bij het beoordelen van kennis en vaardigheden. Je kunt hierbij allerlei vragen gebruiken, zoals de video-hotspotvraag. Dit artikel leert je meer over wat een video-hotspotvraag is. Ook gaan we in op de voor- en nadelen van deze vraagsoort en komen er tips aan bod.

Wat is een video-hotspotvraag?

Een video-hotspotvraag is een digitale (gesloten) vraagsoort die kandidaten vraagt om op specifieke locaties in een video iets aan te geven door middel van hotspots. Dit kan bijvoorbeeld een specifieke knop, object of deel van de video zijn. Deze vraagsoort bevat dus een video waar op het juiste moment op het juiste onderdeel geklikt moet worden. Daarbij selecteert de kandidaat de juiste antwoordoptie op basis van de informatie die ze in de video hebben gezien.

Voorbeeld van een video-hotspotvraag

Bijvoorbeeld: Kandidaten zien een video van een verkoopgesprek.

Vraag: De deelnemers moeten aangeven op welke momenten iets bijzonders gebeurt of misgaat.

Puntentelling

Er zijn verschillende soorten puntentellingen te hanteren. Je kunt ervoor kiezen om de kandidaat alleen punten toe te kennen bij het juist beantwoorden van de complete vraag. Een andere optie is om punten te geven voor ieder juist (deel)antwoord.

Voordelen van een video-hotspotvraag

Een video-hotspotvraag is een effectieve manier om specifieke vaardigheden of kennis te beoordelen:

 1. Visuele vraagsoort: De vraagsoort is visueel aantrekkelijker dan tekstuele vragen. Dit maakt het meer uitdagend en interessant voor de deelnemers.
 2. Interactieve beleving: Deelnemers moeten actief zoeken naar de antwoorden en krijgen daardoor een interactieve beleving. Ook dit draagt bij een prettige toetservaring!
 3. Toepassingsgericht: Deze type vraag vraagt om het toepassen van kennis. Deelnemers kunnen dus kennis in de praktijk brengen.
 4. Effectieve evaluatie: Video-hotspotvragen kunnen specifieke vaardigheden of kennisgebieden beoordelen, op een manier hoe tekstuele vraagsoorten dat minder goed kunnen.

Nadelen van een video-hotspotvraag

Aan het gebruik van deze vraagsoort kleven natuurlijk niet alleen maar voordelen. Hieronder staan enkele nadelen benoemd:

 • Technische vereisten – De vraagsoort vereist specifieke hardware en software om de video af te spelen, of wat te denken van geschikte en goede toetssoftware?
 • Kwaliteitseisen – Het kan lastig zijn om precies te bepalen waar de hotspot moet zijn geplaatst, vooral als de videobeelden niet helder of scherp zijn.
 • Foutgevoelig – Sommige kandidaten kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van deze technologie.
 • Kostbaar qua productie – Video-hotspotvragen kunnen tijdrovend zijn om te maken en op te stellen, vooral als de toetsconstructeur video’s moet opnemen of monteren.

Tips voor het inzetten van een video-hotspotvraag

 • Heldere video – Zorg ervoor dat de video helder en scherp is, zodat de kandidaat de hotspots gemakkelijk kan identificeren.
 • Aansluiting bij doelgroep – Denk goed na of een video-hotspotvraag aansluit bij de doelgroep bij wie je een toets afneemt. Niet iedereen heeft van zichzelf de vaardigheden om goed met deze vraagsoort om te gaan.
 • Stabiele internetverbinding – Neem je toetsen op jouw eigen (examen)locatie af? Zorg dan voor een stabiele internetverbinding om video-haperingen en andere technische problemen te voorkomen.
 • Kies voor gebruiksvriendelijke toetssoftware – Zorg ervoor dat de examenafnamespeler van jouw toetssoftware gebruiksvriendelijk is.

Conclusie

Video-hotspotvragen zijn een unieke manier om kandidaten te beoordelen en te evalueren door gebruik te maken van videotechnologie. In bepaalde, specifieke gevallen kan deze vraagsoort een unieke meerwaarde leveren. Denk echter wel goed na over de consequenties bij zowel het opstellen van de vraag, als bij de afname bij de kandidaten. Wist je dat het Optimum Assessment Platform verschillende vraagsoorten ondersteunt en je hiermee de ultieme toetservaring kunt creëren?

Gerelateerde content

Vind snel antwoord