Ellipse

Horn-effect

Het Horn-effect bij het beoordelen van open vragen

Als we examenkandidaten beoordelen, streven we naar objectiviteit. Maar wist je dat er een valkuil op de loer ligt, genaamd het Horn-effect? Het kan ervoor zorgen dat een negatieve indruk van een kandidaat ons oordeel beïnvloedt. In dit artikel lees je meer over deze cognitieve valstrik en ontdekken we hoe we alert kunnen blijven. 

Wat is het Horn-effect precies?

Heb je ooit gemerkt dat je als toetsbeoordelaar onbewust beïnvloed wordt door je algemene indruk van een examenkandidaat? Dan ben je mogelijk bekend met het zogenaamde Horn-effect. Dit effect treedt op als het totaaloordeel over een kandidaat, meestal gebaseerd op eerdere prestaties of indrukken, negatief doorwerkt in de beoordeling van individuele toetsvragen. Dit kan leiden tot oneerlijke beoordelingen en een vertekend beeld van de werkelijke kennis en vaardigheden van de kandidaat.

Wist je dat het Halo-effect de tegenhanger is van het Horn-effect?

Hoe kunnen we dit effect voorkomen?

Een belangrijk criterium van goede toetsing is dat de beoordeling eerlijk en objectief verloopt. De volgende tips kunnen je helpen de horn-effecten te verminderen.

Tip 1: Wees je bewust van het horn-effect

De eerste stap om het horn-effect te voorkomen, is je bewust te zijn van dit fenomeen. Sta stil bij het feit dat je mening over een kandidaat je beoordeling kan beïnvloeden en probeer objectief te blijven. Vraag jezelf af: beoordeel ik deze open vraag echt op basis van het gegeven antwoord, of laat ik me leiden door mijn algemene indruk van deze kandidaat?

Tip 2: Maak gebruik van objectieve beoordelingscriteria

Om het Horn-effect te minimaliseren, is het belangrijk om objectieve beoordelingscriteria te hanteren bij het scoren van open vragen. Zorg voor een heldere en transparante richtlijnen, waarin staat beschreven wat een goed antwoord inhoudt en welke punten hiervoor toegekend worden. Zo voorkom je dat je oordeel over de kandidaat invloed heeft op de beoordeling.

Tip 3: Kies voor een gesegmenteerde beoordeling

Door het beoordelen van open vragen te verdelen over meerdere beoordelaars kan je het horn-effect eveneens tegengaan. Deze gesegmenteerde beoordeling vermindert de kans dat een negatief totaaloordeel invloed heeft op de score van een kandidaat. Met behulp van goede digitale toetssoftware (LINK) kan je beoordelaars anoniem laten werken, zodat ze zich volledig kunnen focussen op de inhoud van de antwoorden.

Tip 4: Reflecteer en evalueer je beoordeling

Neem na het beoordelen de tijd om te reflecteren op je beoordelingsproces. Heb je objectief en eerlijk gehandeld, of waren er momenten waarop je je liet leiden door je totaaloordeel over de kandidaat? Door regelmatig stil te staan bij je eigen handelen en te evalueren, kun je je beoordelingsvaardigheden verbeteren en het Horn-effect verminderen.

Conclusie

Het Horn-effect is slechts een van de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van toetsen. Het is altijd belangrijk om te streven naar een transparant en rechtvaardig beoordelingsproces. Wist je dat het gebruik van digitale toetssoftware kan je helpen bij het objectief beoordelen van open vragen? Ons Optimum Assessment Platform biedt geavanceerde modules waarmee je eenvoudig toetsen kunt ontwerpen, hosten, monitoren en analyseren! Onze digitale toetssoftware helpt je bij het vaststellen van objectieve beoordelingscriteria en het verdelen van de beoordeling over meerdere beoordelaars. Maak kennis met onze ondersteunende diensten.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord