Ellipse

Rangschikvragen

Rangschikvragen (ordeningsvragen) in (digitale) toetsing: wat is het en hoe zet je het in?

Er zijn tal van soorten toetsvragen die je kunt inzetten om jouw ideale toets te creëren. Een voorbeeld hiervan is de rangschikvraag (ordeningsvraag). Wat zijn de voor- en nadelen van deze vraagvorm en wat zijn tips die je kunt toepassen bij het gebruik binnen (digitale) toetsing? 

Wat zijn rangschikvragen?

Rangschikvragen zijn vragen waarbij de kandidaat een aantal opties moet rangschikken in volgorde van belangrijkheid, relevantie of juistheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn: stappen in een proces, gebeurtenissen in de tijd, of een lijst met items in volgorde van belangrijkheid. Je kunt hiermee toetsen of een kandidaat in staat is om concepten op een logische manier te ordenen en te categoriseren. De verworven kennis en begripsniveaus van de kandidaat worden hiermee op een ander niveau getest dan bijvoorbeeld bij traditionele multiple choice-vragen.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een rangschikvraag is als volgt:

Vraag: Zet de stappen in de juiste volgorde die je doorloopt bij het kopen van een huis:

 1. Selecteren van een aankoopmakelaar
 2. Het bezichtigen van een huis
 3. Bod doen op een huis
 4. Financiering regelen
 5. Koopovereenkomst tekenen

Antwoordopties

In bovenstaand voorbeeld zijn de antwoordopties al in de juiste volgorde gezet. De oplettende lezer ziet dat deze rangschikvraag verwarring oproept. Stap 1 en 2 kunnen namelijk ook omgedraaid worden en zijn daarmee subjectief. Let er daarom op dat je de juiste toetstechnische kennis in huis hebt!

Puntentelling

Voor elk juist gerangschikt item kun je bijvoorbeeld één punt toekennen. Voor een volledig juiste volgorde kun je bijvoorbeeld een bonus punt toekennen. Het is belangrijk om de puntentelling aan te passen aan de specifieke toets en de nadruk die je wilt leggen op bepaalde stappen. Het is ook mogelijk om meerdere juiste volgordes te accepteren, maar dan met verschillende scores. Het is altijd belangrijk om duidelijke en heldere criteria vast te stellen en deze vast te leggen in de toetsrichtlijnen.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen van een rangschikvraag:

 • Flexibiliteit: Rangschikvragen kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten inhoud en niveaus van beheersing. Dit maakt dat het een flexibele manier is om kennis van de kandidaten te (h)erkennen.
 • Verkenning van kennis: Rangschikvragen dwingen de kandidaten om hun kennis en begrip te ordenen en te categoriseren. Zeker bij het leren via formatieve toetsing kan dit zorgen voor extra inzicht en begrip van een bepaald onderwerp.
 • Praktische toepassingsmogelijkheden: Rangschikvragen kunnen worden gebruikt bij verschillende onderwerpen en niveaus. Dit maakt het een praktische manier om prestaties van kandidaten te beoordelen.
 • Verbetering van het geheugen: Rangschikvragen dwingen kandidaten om informatie op een bepaalde manier te ordenen, waardoor ze het beter kunnen onthouden en begrijpen. Dit maakt het een uitstekend hulpmiddel voor formatieve toetsing.

Nadelen

Er zijn een aantal nadelen aan het gebruik van een rangschikvraag in digitale toetsing:

 • Complexiteit: Het opstellen van een goede Rangschikvraag vereist het nodige denkwerk qua toetsconstructie. Het is moeilijk om antwoordopties te formuleren die voldoende specifiek zijn, maar nog steeds een realistische rangschikking toestaan.
 • Subjectiviteit: Rangschikvragen zijn vaak subjectiever dan andere vraagtypes. Dit komt omdat de antwoorden kunnen afhangen van persoonlijke meningen en interpretaties.
 • Beperkte toepasbaarheid: Rangschikvragen zijn niet geschikt voor elk type onderwerp of elke situatie. Gebruik daarom verschillende vraagsoorten.
 • Tijd: Het kan tijdrovend zijn om rangschikvragen te maken en beoordelen. Er zijn namelijk meer overwegingen en analyses zijn om de antwoorden te evalueren. Stem dit dus goed af op wat je wil toetsen!

Tips voor het opstellen van een rangschikvraag

 • Houd het aantal opties beperkt: Probeer het aantal opties beperkt te houden tot maximaal zes, aangezien dit de toetser helpt om een overzichtelijk en beheersbaar beeld te vormen van de verschillende elementen.
 • Gebruik logische rangschikopties: Zorg ervoor dat de opties helder en logisch zijn voor de kandidaat en dat ze duidelijk en ondubbelzinnig geordend kunnen worden.
 • Voeg ondersteunende afbeeldingen en/of beschrijvingen toe: Afbeeldingen en/of beschrijvingen kunnen helpen om de rangchikopties beter te visualiseren en te verduidelijken. Let er wel op dat je geen onbedoelde hints geeft over het antwoord!

Conclusie – Rangschikvragen (ordeningsvragen) in (digitale) toetsing

De rangschikvraag is een unieke gesloten vraagsoort die jouw (digitale) toets naar een hoger niveau kan brengen. Het grote voordeel is dat ze het vermogen van de kandidaat om logische verbanden te leggen tussen antwoordopties testen. Je meet hierdoor beter wat je wilt meten. De nadelen van deze toetsvraag zijn er ook, zeker op het vlak van toetsconstructie moet je van goede huizen komen. Wil je meer informatie over een toetsplatform dat je in staat stelt om deze vraag eenvoudig te gebruiken? Lees dan meer over Optimum Assessment Platform.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord