Ellipse

Keuzelijstvragen

Keuzelijstvragen in (digitale) toetsing: wat is het en hoe zet je het in?

Er zijn allerlei vraagsoorten waar je bij (digitale) toetsing uit kunt kiezen. Een voorbeeld hiervan zijn keuzelijstvragen. Waarin verschillen keuzelijstvragen van andere vraagtypes? En wat zijn mogelijke toepassingen en voorbeelden?

Wat is een keuzelijstvraag?

Een keuzelijstvraag is een gesloten vraagsoort waarbij de kandidaat moet kiezen uit een reeks antwoordopties die op voorhand vastgesteld zijn. Het unieke van keuzelijstvragen is dat ze in een tekstfragment kunnen worden opgenomen. De kandidaat heeft hierbij de keuze om uit verschillende pull-down menu’s de juiste antwoorden te kiezen. Je kunt hiermee uitstekend kennis bij de kandidaat evalueren. Een mooi voorbeeld dat zich uitstekend laat meten via een keuzelijstvraag zijn Nederlandse taalvaardigheden, aangezien je eenvoudig verschillende zinsconstructies achter elkaar kunt plaatsen die onderling samenhangen.

Voorbeeld en scoreverdeling van een keuzelijstvraag

Een voorbeeld van een keuzelijstvraag zie je hieronder:

Vraagstelling

Optimum Assessment is jouw partner in digitaal toetsen. De organisatie heeft een kantoor in [Keuzelijst 1] en heeft een toetsplatform, genaamd [Keuzelijst 2]. Dit platform bestaat uit [Keuzelijst 3] modules.

Antwoordopties kunnen hierbij zijn:

Keuzelijst 1:

 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oostende

Keuzelijst 2:

 • Optimum Platform
 • Optimum Assessment Platform
 • Optimum Toetsplatform

Keuzelijst 3:

 • 1
 • 5
 • 9

Scoreverdeling:

Een mogelijke scoreverdeling is dat een juist antwoord bij een keuzelijst 1 punt geeft. De kandidaat kan in bovenstaande vraagstelling in dat geval 3 punten verdienen.

Voordelen van keuzelijstvragen

 • Snelle beoordeling: De antwoorden op keuzelijstvragen staan op voorhand vast. Digitale toetssoftware stelt je in staat om deze resultaten snel en volledig geautomatiseerd te beoordelen.
 • Objectieve beoordeling: Keuzelijstvragen bieden een gesloten, objectieve manier van beoordeling. Er is namelijk geen interpretatie van de beoordelaar. Let er wel op dat je de antwoordopties laat vaststellen door inhoudelijke experts! Lees ook: hoe creëer je een goede toets?.
 • Gemakkelijk in te vullen: Keuzelijstvragen zijn zeer overzichtelijk voor de kandidaat. De vraag wordt gepresenteerd en er hoeft slechts één antwoord gekozen te worden uit de opgegeven antwoordopties.
 • Flexibel kennis toetsen: Keuzelijstvragen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Denk aan een vraag midden in een zin. Je kunt – door de juiste vraagsoorten te gebruiken – zorgen voor een optimale toetservaring.

Nadelen van keuzelijstvragen

Een keuzelijstvraag kent voor de toetsende organisatie natuurlijk ook zijn nadelen. We benoemen er hier een paar:

 • Moeilijker te construeren: een keuzelijstvraag kent vaak verschillende vragen die in een kort tekstfragment achter elkaar worden gesteld. Dit betekent dat de vragen onderling afhankelijk kunnen zijn, of zelfs een raakvlak hebben. Dit vergt de juiste toetstechnische kennis om dit juist vorm te geven.
 • Niet voor iedere toets geschikt: Keuzelijstvragen zijn meestal gericht op het vaststellen van feitenkennis. Ze bieden minder inzicht in complexere begrippen en processen. Gebruik hier bijvoorbeeld open vraagsoorten voor.
 • Beperkte antwoordopties: Keuzelijstvragen hebben slechts een beperkt aantal vooraf bepaalde antwoordopties.

Tips voor het opstellen van keuzelijstvragen

Er zijn een aantal richtlijnen die je in gedachten kunt houden bij het opstellen van keuzelijstvragen.

 • Maak alleen gebruik van de keuzelijstvraag als het echt iets toevoegt aan je (digitale) toets. Anders kan je bijvoorbeeld beter gebruikmaken van de meer gangbare multiple choice vraag.
 • Bied neutrale en objectieve antwoordopties.
 • Maak gebruik van ondersteunend beeld- en videomateriaal om de vraag en toets aantrekkelijker te maken voor de kandidaat.

Conclusie – keuzelijstvragen in (digitale) toetsing

De keuzelijstvraag biedt een sterke extra optie om kennis bij kandidaten te meten. Het unieke van deze vraagsoort is dat je ze opneemt in een (bestaand) tekstfragment. Dit kan bij het inzichtelijk maken van bepaalde soorten kennis een unieke meerwaarde leveren. Echter zijn er in veel gevallen ook andere vraagsoorten hiervoor geschikt, dus maak hierin de juiste keuze. Heb je nog vragen? Onze toetstechnische consultants denken graag met je mee om tot de optimale toetservaring te komen. Ben je op zoek naar een totaalpakket voor digitale toetsing? Lees dan meer over Optimum Assessment Platform.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord