Ellipse
Image
BLOG

De kracht van examineren in het bedrijfsleven

Waarom zou je examineren in organisaties? Medewerkers zijn er druk mee. Ze kunnen er zenuwachtig van worden en wat zeggen de resultaten nu helemaal? Toch kan examineren binnen een corporate omgeving erg nuttig zijn. Je krijgt duidelijk inzicht in de sterke punten van medewerkers en kan ze zodoende nog beter inzetten.   

In het onderwijs wordt examinering gebruikt om de student niet afhankelijk te laten zijn van één meetmoment en tussentijds te zien hoe ‘het ervoor staat’. In het bedrijfsleven lijkt het omgekeerde aan de hand: opleiden en ontwikkelen staat meer centraal dan de (eind)examinering. Eigenlijk logisch, want de werknemer heeft zijn nut al bewezen, er hoeft geen beslissing meer te komen of iemand voldoende kennis en vaardigheden bezit. Of misschien toch wel?

Lees hieronder enkele voordelen van examineren binnen een corporate omgeving.

Image

1. Inzicht in rendement opleiding of training

Er zijn veel verschillende manieren om het rendement van een opleiding of training in kaart te brengen. Hiervan is toetsing er één. Als de leerdoelen duidelijk zijn, kan een meting inventariseren in hoeverre deze leerdoelen daadwerkelijk zijn behaald.

2. Kwalificeren van medewerkers

Er zijn veel grote organisaties met een eigen corporate academie. Dit is zeer waardevol en draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers.

Maar heeft deze academie ook waarde buiten het bedrijf? Medewerkers denken graag vooruit en willen dus ook weten wat ze aan hun opleiding hebben in een eventuele nieuwe baan. Certificering kan dan juist voor een vervolgcarrière buiten het bedrijf toegevoegde waarde hebben. Als je aan deze wens van medewerkers tegemoet wil komen, kan het lonen om een externe (onafhankelijke) partij te laten examineren en zodoende medewerkers herkenbaar en breed te kwalificeren.

3. Gefundeerd beslissen over doorgroeimogelijkheden

Binnen een organisatie worden talloze beslissingen genomen over eventuele promotie van medewerkers. Daar kun je kortweg op vier manieren mee omgaan:

  • Subjectief, op basis van bewezen prestaties en goede beoordelingen.
  • Door een talent assessment. Dat geeft inzicht in de (sociale) competenties en doorgroeimogelijkheden van de medewerker.
  • Door opleiden (zonder toetsing). Dit geeft geen garantie over werkelijke beheersing van de stof.
  • Door opleiding in combinatie met toetsing. Je meet de kennis en concrete vaardigheden die de medewerker al bezit en zet ze in de context van de huidige werkgever en de toekomstige functie. Het niet slagen in de (hogere) functie kan grote gevolgen hebben. Met een opleiding inclusief toetsing ondervang je dit gedeeltelijk.
Image

4. Voorkomen van risico’s en claims

Er zijn vanuit de overheid wettelijke voorschriften voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van financieel advies. Dit is volgens de Wet Financieel Toezicht (WFT) alleen voorbehouden aan professionals die daartoe bevoegd zijn. Dit houdt in dat zij de nodige examens hebben afgelegd en diploma’s hebben behaald.

Vanuit overheidswege is niet altijd alles geregeld. Denk aan keurmerken en bijbehorende kwaliteitstoetsing en examinering. Het kan bijzonder relevant zijn voor bedrijven om hier zelf voor te zorgen.

Zeker daar waar er risico’s meespelen die mogelijk tot claims kunnen leiden,  is examinering zeer zeker relevant. Een voorbeeld hiervan is het VCA-certificaat dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is niet verplicht, maar er wordt wel om gevraagd in de branche. Het VCA-certificaat maakt namelijk aantoonbaar dat aan de eisen van Arbo Wetgeving wordt voldaan.

5. Kwaliteit van dienstverlening aantonen

Met een keurmerk toon je de kwaliteit van dienstverlening aan. De combinatie met examinering en/of diplomering versterkt dit effect.

Neem bijvoorbeeld een uitvaartonderneming. Het beroep van uitvaartverzorger is vrij, maar de kwaliteit van dienstverlening is erg belangrijk, zelfs precair. Dan is het niet verrassend dat de betreffende sector recent heeft gezorgd voor een keurmerk en diplomering, bestaande uit theorie- en praktijktoetsing.

Image

6. Motivatie van medewerkers vergroten

Een opleiding zonder toetsing is veel vrijblijvender. Toetsing kan zorgen voor een verhoogde motivatie, focus en een gevoel van erkenning. Als het resultaat is behaald, levert het ook een stukje trots op.

7. Inzicht in basisvereisten

Misschien wel de meest voor de hand liggende reden om te toetsen is om te willen weten of men simpelweg aan bepaalde vereisten voldoet. Is iedereen voldoende digitaal vaardig? Heeft iedereen voldoende kennis van de eisen die we stellen aan klantgericht handelen? Zijn medewerkers wel op de hoogte van de richtlijnen voor compliance? Dergelijke vragen spelen doorgaans na inzet van corporate leerprogramma’s en e-learnings en kunnen middels toetsing worden beantwoord.

8. Beoordelen competenties van professionals

Veel ZZP’ers zijn vaak bezig hun onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde te tonen. Wat maakt hen beter dan de (vele) concurrenten? Natuurlijk helpen diploma’s, keurmerken en registraties daarbij. Denk bijvoorbeeld aan een registratie als mediator, psycholoog of scheidingsspecialist. Ook toetsing kan hierbij een verschil maken.

Bij intrede in registers is er vaak een vaste opleidingseis. Met behulp van toetsing kan op een andere manier aangetoond worden aan de gestelde eisen te voldoen. Handig voor ‘zij-instromers’ en anderen die niet het geijkte pad hebben doorlopen.

Image

Conclusie

Ondanks de twijfels rondom toetsen en het feit dat het examineren in het bedrijfsleven ondergewaardeerd is, zijn er een aantal duidelijke redenen om wel in examinering te investeren. Sta jij er al open voor? Investeer in de kwaliteit en relevantie van toetsing, dan zijn er steeds meer redenen om wel te toetsen.

Volg ons op LinkedIn en blijf altijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom digitaal toetsen.

 

Decor

Meer weten over de kracht van examineren in het bedrijfsleven?

Neem dan contact met ons op via 013 – 528 63 63 of stuur een bericht via ons contactformulier.