Ellipse

Draagvlak voor vernieuwing in het toetsdomein

Rowan van Swieten

Experts in het toetsdomein aan het woord: Rowan van Swieten

Mijn naam is Rowan van Swieten, ik ben al 15 jaar werkzaam in het domein van toetsing en examinering. Digitalisering heeft hierin altijd centraal gestaan. Ik heb verschillende rollen vervuld in de loop der jaren. Hierdoor heb ik geregeld een kijkje in de keuken kunnen nemen bij diverse toetsende en certificerende organisaties en hun stakeholders. Door de jaren heen heb ik uiteraard ook mijn eigen visie op toetsing ontwikkeld. En dan met name ten aanzien van wat er nodig is om toetssoftware en ondersteunende diensten zodanig te ontwikkelen dat het aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van de eindgebruikers (zowel nu als in de toekomst).

Behoefte van eindgebruikers

Deze behoefte van eindgebruikers verandert continu. Dit hangt nauw samen verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Sterker nog, er ontstaan constant nieuwe inzichten als het gaat om toetsen en/of het waarderen van kennis. Niet voor niets zie je een steeds terugkerende (maatschappelijke) discussie over de manier toetsen en de waarde hiervan. Denk aan het toetsen van kennis, vaardigheden, competenties en talenten en op welke wijze worden deze beoordeeld.

Nieuwe generatie, nieuwe technische mogelijkheden

Nu is het toetsdomein van oudsher vrij behoudend. De borging van kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid liggen hieraan ten grondslag. Maar vernieuwing kan evengoed verbetering betekenen! Zeker in onze dynamische maatschappij met een generatie jongeren die met uiteenlopende (technologische en innovatieve mogelijkheden is opgegroeid. Daarnaast treedt er verandering op in hetgeen we willen toetsen. Tijd voor nieuwe inzichten en het aan de kaak stellen van traditionele opvattingen. Het is de uitdaging om draagvlak te creëren zodat deze veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd worden.

Innoveren van de toetsvorm en opzet

Kort gezegd: het behoud van toetsen als onderdeel van leven lang leren vraagt om het innoveren van de toetsvorm en de opzet ervan. Dit geldt ook voor het gebruik van (digitale) hulpmiddelen die het toetsproces, efficiënter, laagdrempeliger en veiliger maken. Digitale ondersteuning zorgt er bovendien voor dat het bereik van het toetsen groter wordt. Ook kun je denken aan innovatieve toepassingen als machine learning (AI) om de kwaliteit van toetsing te verbeteren op basis van reeds beschikbare data. Of wat te denken van het automatisch samenstellen van content op basis van diezelfde data? De ontwikkelaar hoeft dan slechts op basis van steekproeven kwaliteitscontroles uit te voeren.

De mogelijkheden zijn er, tijd voor nieuwe inzichten en verbeteringen!

Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable.

William Pollard

Decor

Meer weten?