Ellipse

Hoe voorkom je fraude bij online proctoring?

Hoe voorkom je fraude bij online proctoring?

Wereldwijde ontwikkelingen hebben veel organisaties ertoe aangezet om snel en creatief te werk te gaan met digitalisering. Dit geldt uiteraard ook voor het toetsdomein. Dit heeft dan ook niet alleen digitale afname van examens in een stroomversnelling gebracht, maar ook op het vlak van online toezicht (online proctoring). Zodoende rijst de vraag: hoe voorkom je fraude bij online proctoring?

Online proctoring en fraude

Is online proctoring fraudegevoelig? Fraude is van alle tijden.

Zo lang kandidaten er belang bij hebben om te frauderen, wordt er naar nieuwe mogelijkheden gezocht. Het feit dat de tools die men inzet steeds geavanceerder zijn, maakt examenfraude voorkomen niet gemakkelijker. Net als bij een ‘gewoon’ examen op een locatie met toezichthouder, valt bij online proctoring geen 100% veiligheid te garanderen. Het menselijk oog ziet niet alles, maar de artificial intelligence van de software veel uitkomst bieden. Er vinden namelijk checks plaats van het systeem waarop de toets wordt afgenomen, de afnameomgeving en een identiteitskaartverificatie. Al deze hulpmiddelen dragen eraan bij om fraude beter te detecteren.

Er zijn in de loop der tijd steeds nieuwe manieren ontstaan waarop gefraudeerd wordt. Daarbij onderscheiden we de volgende soorten fraude:

Hardware & software fraude

Een eerste mogelijkheid is dat kandidaten tijdens het online proctoring examenfraude plegen op het vlak van hardware en software. Daar zijn verschillende mogelijkheden te onderscheiden:

De kandidaat opent een extra browser of tabblad geopend om antwoorden op te zoeken.

Je kunt gebruik maken van een Lockdown Browser om te voorkomen dat dit ongewenste gedrag te voorkomen (zie maatregelen).

Een tweede persoon bestuurt of heeft invloed op het scherm waarop de toets wordt gemaakt.

Bij online proctoring houd je digitaal toezicht op de persoon die het examen maakt. Er is sprake van fraude wanneer een andere persoon de toets maakt die niet in beeld wordt gebracht

Er wordt gebruik gemaakt van een tablet of mobiel apparaat.

De omgevingsscan is een belangrijk onderdeel van online proctoring. Hierbij wordt door middel van een camera de omgeving van de kandidaat in kaart gebracht. Desondanks kan er een tablet of mobiel apparaat zijn verstopt waarop informatie valt op te zoeken.

Overige vormen van fraude

Naast hardware & software fraude, zijn er ook andere gangbare vormen van fraude. Deze hebben betrekking op het moment dat de toets wordt afgenomen. Voorbeelden daarvan zijn:

De examenkandidaat heeft een onzichtbaar oortje in;

Hierbij kunnen antwoorden worden ingefluisterd of er wordt een tape afgespeeld met de examenstof.

Er bevindt zich nog iemand extra in de ruimte waar het examen wordt gemaakt;

De tweede persoon kan invloed uitoefenen op hoe het examen verloopt.

Er bevindt zich fysiek materiaal waar de kandidaat antwoorden kan raadplegen.

De kandidaat raadpleegt een boek, spiekbriefje of iets dergelijks.

Maatregelen

Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen tegen fraude. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Omgevingsscan;
  • Lockdown browser;
  • Registratie van toetsaanslagen of PC-gebruik;
  • Schermopnamen;
  • Geavanceerde automatische detectiesoftware.

Privacy bij maatregelen

Wees je ervan bewust dat video-opnames invloed hebben op de privacy van de kandidaat. Committeer je dan ook aan de geldende AVG-wetgeving en lees meer over online proctoring & privacy.

Vragen over fraude?

Heb je vragen over het digitaal examineren via online proctoring? Dan kan je bij ons terecht. Met meer dan 30 jaar ervaring op het vlak van digitaal toetsen, hielpen wij al vele organisaties op weg. Neem contact met ons op.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord