Ellipse

Online proctoring en privacy (AVG)

Online proctoring en privacy (AVG)

Bij online proctoring worden video-opnames gemaakt van de toetsafname. Er is dus sprake van de verzameling van persoonlijke data, denk aan geslacht, ras of religie. Dit maakt dat de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Als gevolg hiervan dient de exameninstelling expliciete toestemming te verkrijgen van de kandidaat voor het gebruik van deze data.

Toestemming van de kandidaat

De kandidaat dient dus toestemming te geven voor het gebruik van zijn/haar gegevens. Er zijn een aantal eisen aan deze toestemming:

De toestemming is vrijwillig

De kandidaat mag de toestemming weigeren, zonder dat hier significante consequenties aan vastzitten. Iemand moet dus nog steeds in staat zijn een examen af te menen. Daarom raden wij aan om altijd een examen (ernaast) aan te bieden welke niet gebonden is aan het opnemen en bewaren van persoonlijke data.

De toestemming is specifiek

Voor de kandidaat moet duidelijk zijn wat het doel is van de video-opnames. Wat voor soort data wordt verzameld (beeld en geluid, van laptop en mobiel device) en hoe lang blijft deze data bewaart?

Eerst toestemming, daarna het examen

De kandidaat moet eerst zijn toestemming geven, alvorens het examen kan worden gestart. Achteraf kan er dus geen toestemming worden gegeven.

Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken

Een kandidaat kan op ieder moment toestemming voor het gebruik van persoonlijke data intrekken.

Lees meer in onze visie op veiligheidsaspecten bij online proctoring.
Gerelateerde content

Vind snel antwoord