Ellipse

Numerieke vraag

Numerieke vragen in digitale toetsing: wat zijn het en hoe gebruik je ze?

Een numerieke vraag is een gesloten vraagsoort in (digitale) toetsing die je kunt gebruiken om specifieke, cijfermatige kennis te toetsen. Wat zijn de unieke kenmerken van deze vraagsoort en wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Wat is een numerieke vraag?

Een numerieke vraag is een vraag waarbij de kandidaat een specifiek getal als antwoord moet geven. Bij deze gesloten vraagsoort geeft de kandidaat een antwoord in de vorm van een getal. Enkele voorbeelden van toepassing zijn: het berekenen van de hypotheekrente, omzetbelasting of nettoresultaat.

Goede digitale toetssoftware biedt een geïntegreerde rekenmachine als optie binnen de toets. Op die manier hoeft de kandidaat niet zijn eigen rekenmachine mee te nemen naar het examen, wat de kans op examenfraude doet verminderen.

Voorbeeld en scoreverdeling van een numerieke vraag

Een voorbeeld van een numerieke vraag is als volgt:

Vraag: Wat was de leeftijd van Joe Biden toen hij op 20 januari 2021 president van de Verenigde Staten werd?

Juist antwoord: 78 jaar

Puntentoekenning – goed-fout principe of tolerantie?

Het is belangrijk om na te denken over de toekenning van punten bij deze toetsvorm. Je kunt kiezen voor een goed-of-fout-principe. Daarbij krijgt de kandidaat alleen de punten bij de juiste beantwoording van de vraag. Eventueel valt ook een tolerantie in te stellen. Daarbij zijn verschillende opties te hanteren (bijvoorbeeld +/-1 of +/- 5 jaar).

Voordelen van een numerieke vraag

Een numerieke vraag is in sommige vallen zeer geschikt. We schetsen hieronder enkele voordelen van deze toetsvraag.

  • Nauwkeurige meting: Een numerieke vraag stelt de examenkandidaat in staat om een precies antwoord te geven. Dit maakt dat je als toetsende organisatie heel nauwkeurig kennis en vaardigheden kunt erkennen en waarderen.
  • Veelzijdigheid: Numerieke vragen kunnen worden gebruikt om verschillende soorten kennis te meten. Denk hierbij aan niet-te-ingewikkelde berekeningen, formules en meetkundige principes.
  • Eenvoudig te beoordelen: De antwoorden op numerieke vragen zijn gemakkelijk te beoordelen en terug te koppelen voor goede toetssoftware. Dit bespaart een hoop tijd en inspanning.

Nadelen van een numerieke vraag

  • Niet altijd relevant: Numerieke vragen zijn niet altijd relevant voor de materie die getoetst wordt.
  • Tijdsintensief voor de kandidaat: Bij wat moeilijkere vraagstukken, bevatten numerieke vragen vaak meerdere stappen om tot een antwoord te komen. Dit kost de kandidaat tijd tijdens de toetsafname.
  • Alleen het eindresultaat telt: het nadeel van deze vraagsoort is dat deze niet zo geschikt is voor zeer ingewikkelde berekeningen. In dat geval wil je ook de berekening inzichtelijk hebben en kunnen beoordelen, in plaats van ‘slechts’ het eindresultaat.

Tips voor het opstellen

Er zijn een aantal tips die je in het achterhoofd kunt houden als je numerieke vragen wilt gebruiken binnen jouw (digitale) toets.

  • Bepaal de precisie: Het is belangrijk om duidelijk te bepalen en te vermelden hoeveel decimalen er verwacht worden in het antwoord. Hierdoor voorkom je dat examenkandidaten te veel of te weinig cijfers invoeren.
  • Houd rekening met afrondingen: Als de vraag om afrondingen vraagt, is het belangrijk om hier heldere en consistente regels voor op te stellen.
  • Gebruik realistische cijfers: Zorg ervoor dat de cijfers die worden gebruikt in de vraag realistisch zijn en bij de situatie passen die wordt beschreven.
  • Voorkom verwarrende vragen: Zorg dat de vraag helder en begrijpelijk is zodat examenkandidaten niet in verwarring raken.

Conclusie – Numerieke vraag in digitale toetsing

De numerieke vraag is een belangrijke vraagsoort binnen het hedendaagse (digitale) toetslandschap. Handige tools als ingebouwde rekenmachines zorgen ervoor dat kandidaten zich volledig op de toets kunnen concentreren. Het ontwikkelen van een numerieke vraag vergt wel de nodige toetsdeskundige kennis. Wil je meer informatie hierover? Optimum Assessment is jouw partner in digitaal toetsen.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord