Ellipse

Data als succesfactor van je digitale toets

Rob Bergevoet

Experts in het toetsdomein aan het woord: Rob Bergevoet

Mijn naam is Rob Bergevoet en ik ben al 10 jaar actief op het gebied van digitaal toetsen. Ik ben gestart in een ondersteunende rol voor interne opleidingsprogramma’s. Sinds een aantal jaar ben ik Customer Success Manager bij Optimum Assessment. In deze functie zorg ik ervoor dat de toetsproducten en – met name – de geleverde diensten naadloos aansluiten bij de klant. Het doel: de toetsing van de klant daar waar mogelijk te versterken.

Toetsen is een ketenproces

Persoonlijk zie ik het toetsproces als een keten van samenwerkende onderdelen. Vaak denk je bij een toets enkel aan datgene wat de kandidaat beleeft tijdens zijn of haar examenafname. Maar het proces dat eraan voorafgaat kan zeer omvangrijk zijn. Een goede tool ondersteunt deze gehele toetslogistiek en al het administratieve werk dat hiermee gepaard gaat, zoals de inschrijving van kandidaten.

Veilig en intuïtief samenwerken

Als gebruiker van toetssoftware wil je dat de tool intuïtief en veilig werkt. Hoe laagdrempeliger de software, hoe meer je geneigd bent om binnen de tooling te blijven werken. Bovendien geldt: een intuïtieve tool met een hoge mate van security zorgt er niet alleen voor dat er binnen die ketens fijn en efficiënt samengewerkt wordt, maar ook dat dit veilig gebeurt.

Big data binnen toetsing

Met het gebruik van een goede examentool bouw je bovendien een schat aan relevante informatie op. Onder andere door de afnames die je doet. Deze data kan vervolgens omgezet worden in een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van zowel het constructieproces als het afnameresultaat. Voor klanten met een klein toetsconstructie-team, kunnen zulke analyses als leidraad dienen in het verbeteren van de kwaliteit van examens. Voor de grotere organisaties die zelf toetsexpertise inzetten kan de tool een verificatiemiddel zijn om de eigen analyse te staven. Natuurlijk let je op inhoudelijke kwaliteit, maar bij het bewaken van de kwaliteit van je toets is statistische controle op basis van big data een must!

Met het gebruik van een goede examentool bouw je een schat aan relevante informatie op.

Rob Bergevoet

Decor

Wil je meer weten over digitaal toetsen? Laat een berichtje achter via ons contactformulier!