Ellipse

Succesvol combineren van papieren en digitale examens

Succesvol combineren van papieren en digitale examens

Het gebruik van digitale toetsen naast schriftelijke examens kan zeer succesvol zijn. Zeker als de digitale beoordelingstechnieken ook worden toegepast op de schriftelijke examens. Lees meer over hoe je hier je voordeel mee kunt doen.

De inzet van de techniek van digitaal toetsen bij schriftelijke examens houdt onder andere in dat voor het samenstellen van schriftelijke toetsen uit dezelfde database wordt geput als bij digitale toetsing. Daarnaast worden de scores en resultaten van de schriftelijke examens na de afname digitaal verwerkt en geanalyseerd.

Voordelen van de inzet van digitale toetsing bij schriftelijke examens

Er zijn drie grote voordelen die de kwaliteit van toetsing en de service richting kandidaten bevorderen:

  1. (Kwaliteit.) Op deze manier heb je steeds unieke toetsen, zonder dat je de toetsen handmatig hoeft samen te stellen. Het systeem stelt namelijk automatisch de toetsen samen, volgens de toetsmatrijs. Doordat iedere toets uniek is, neemt de kans op fraude af én wordt de kans dat vragen bekend raken veel kleiner. Geen student heeft namelijk dezelfde toets.
  2. (Kwaliteit.) Je kunt in de digitale en schriftelijke examens gebruik maken van meerkeuzevragen. De antwoorden op de schriftelijke examens worden na afname ingelezen. Op deze manier kan er nog van een ander voordeel van digitale toetsing gebruik worden gemaakt: Middels de toetssoftware vindt analyse van de vragen plaats waardoor er een continue kwaliteitsbewaking is.
  3. (Service.) Het is niet nodig om vooraf te weten wie er komt, wat flexibiliteit geeft aan kandidaten. Zelfs als niet ingeschreven kandidaten toch examen willen doen, kunnen ze deelnemen, omdat er altijd extra schriftelijke exemplaren aanwezig zijn. Pas na de examenafname wordt de naam van de kandidaat in het systeem gekoppeld aan het resultaat van de kandidaat.

Combinatie van zowel schriftelijke als digitale afname

Omdat de examens zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen, is er grote flexibiliteit qua toetsmoment en toetslocatie. Voor digitale toetsing zijn faciliteiten nodig, zoals laptops en een stabiele online verbinding, faciliteiten die niet nodig zijn voor schriftelijke afname. De inzet van schriftelijke naast digitale examenafname maakt een nog grotere spreiding van locaties mogelijk, waarmee een nog betere service kan worden gegeven aan kandidaten en opleiders.

Gelijkwaardigheid examens en kwaliteit van toetslocaties

Doordat de examens worden gegenereerd volgens een toetsmatrijs, is de inhoud gewogen en zijn er feitelijk geen verschillen tussen de unieke examens (zowel schriftelijk als digitaal). Ook het gebruik van verschillende toetslocaties ten behoeve van digitale toetsing verloopt volgens kwaliteitsnormen. Voor de afname van schriftelijke examens is er eveneens controle op de kwaliteit, doordat eigen freelancers, zoals examenleiders en toezichthouders, worden ingezet. Voor beide examenvormen wordt er daarbij nog toezicht gehouden door een externe partij, die beoordeeld of de afgesproken procedures worden gevolgd.

Voordelen en één aandachtspunt van digitale afname

Voor kandidaten is examen doen per computer prettig: het scheelt schrijfkramp bij open vragen, bevordert de leesbaarheid voor de corrector en een kandidaat kan het antwoord ook gemakkelijk weer wijzigen tijdens de examenafname. Tot slot worden de antwoorden centraal opgeslagen, zodat je altijd bij de stukken kunt. Bij de verwerking van antwoorden worden ook menselijke fouten automatisch voorkomen. Bij digitale toetsing is er wel een stevig aandachtspunt en groot belang voor wat betreft de beveiliging van informatie, deze moet niet onderschat worden en heeft de hoogste prioriteit.

Decor

Wil je meer weten over het combineren van papieren en digitale toetsing?