Ellipse

Online proctoring en privacy (AVG)

Persoonlijke data gebruiken bij online proctoring

Bij online proctoring maak je video-opnames van de kandidaat die een examen maakt. Maar hoe zit het met het gebruik van persoonsgegevens? Mag je gewoon persoonlijke data gebruiken bij online proctoring?  Enerzijds zijn er rechten die een examenkandidaat heeft. Anderzijds zijn er AVG-plichten waaraan de aanbieder van het online proctoring examen aan moet voldoen.

Rechten van een examenkandidaat bij online proctoring

Als je als kandidaat een toets af wilt nemen via online proctoring, dien je vooraf expliciet toestemming te geven voor het gebruik van je gegevens. Je hebt daarbij het recht om je persoonlijke data in te zien, zonder dat je daar een specifieke reden voor hebt. Daarnaast heb je het recht op verwijdering van je persoonlijke data.

Plichten van aanbieder examen online proctoring

Als aanbieder van een examen via online proctoring dien je de richtlijnen rondom uitvoeringswet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) te volgen. De expliciete toestemming van de kandidaat voor het gebruik van persoonlijke gegevens is daarin essentieel. Verder kun je de volgende richtlijnen in acht.

Verzamel zo min mogelijk persoonlijke data

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk persoonlijke data van de kandidaat te verzamelen. Zorg dat je beschikt over een minimale hoeveelheid data die nodig is om een examen af te nemen.

Bewaar alleen een tijdelijke video bij vermoedens van fraude

Zijn er vermoedens dat een kandidaat fraudeert tijdens online proctoring? Bewaar dan een tijdelijke kopie van de video. Is de kwestie vervolgens afgerond? Verwijder dan alle online proctoring gerelateerde data. De data mag maximaal 30 dagen na opname

Verricht een Data Protection Impact Assessment (DPIA/PIA)

Om risico’s op het vlak van beveiliging en privacy te voorkomen, verricht je een Data Protection Impact Assessment (DPIA/PIA). Op die manier krijg je inzicht in mogelijke lekken, waarna je hier vervolgens op kunt acteren.

Meer weten?

Wil je meer weten? Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord