Ellipse

Optimum Assessment: de toekomst van toetsen

Optimum Assessment: de toekomst van toetsen

Is digitaal toetsen langzaamaan de nieuwe norm aan het worden? In ieder geval heeft de wereldwijde digitalisering een enorme boost gekregen Zo ook op het gebied van (summatief) toetsen. Met het oog op de toekomst is het belang van goede en betrouwbare software dan ook groter dan ooit. Lees meer over het duurzaam & toekomstbestendig toetsen met Optimum Assessment Platform.   

Innovatie

Veel toetssystemen kennen een vrij gedateerde en in vele gevallen monolithische architectuur. Bovendien is het overgrote deel van deze systemen gebaseerd op inmiddels achterhaalde technieken en gebruikersconcepten. Het onderhoud en het realiseren van nieuwe moderne features binnen deze systemen is zodoende vrij complex, tijdrovend en zeer kostbaar. Een wijziging, hoe klein ook, heeft immers gevolgen voor en invloed op de prestaties van het complete systeem. Vanuit de overtuiging dat een toetssysteem het gemak van het maken van een toets in alle opzichten moet faciliteren, ontwikkelt Optimum Assessment een compleet nieuw en innovatief toetssysteem, Optimum Assessment Platform.

Toekomstbestendig

Als basis van Optimum Assessment Platform is gekozen voor een cloud based architectuur (Microsoft Azure). Daar komt bij dat het toetssysteem een volledig modulaire opbouw kent. Het gebruik van deze micro-services vergroot de snelheid waarmee ingesprongen kan worden op een veranderende vraag en/of behoefte vanuit de markt. Dit zorgt voor flexibiliteit als het gaat om onderhoud, eventuele modulaire aanpassingen of opschalen. Het gebruik van deze meest recente ontwikkeltechnieken in combinatie met het ondersteunen van verschillende industrie-standaarden, maakt Optimum Assessment Platform een toekomstbestendige keuze.

Modulaire opbouw

De kracht van de modulaire opbouw zit allereerst in het feit dat de gebruiker zelf kan kiezen welke modules te gebruiken. Zo kun een je alleen de afnamespeler (Optimum Player) of de contentbeheermodule (Optimum Editor) gebruiken. Maar ook combinaties van verschillende modules zijn mogelijk. Daarnaast helpt de modulaire opbouw bij het sneller aanpassen van de software en/of het onderhoud van verschillende modules. Doordat aanpassingen in de software zich tot één specifieke module kunnen beperken wordt het toetsontwikkelproces aanzienlijk verkort. Een ander voordeel is dat bij het updaten van een enkele module de downtime zich ook beperkt tot deze betreffende module. De rest van het platform worden niet geraakt door de updates en draaien ongestoord door. Hier plukken zowel de klant als de eindgebruikers de vruchten van.

Optimum Assessment Platform kent 9 unieke modules

Optimum Assessment Platform kent 9 unieke modules

 

Passende pricing

Bij een toekomstbestendig systeem hoort eveneens toekomstbestendige pricing. Hierbij kiezen gebruikers voor het prijsmodel dat aansluit bij de omvang en behoeftes van die zij hebben. Voor grotere klanten, of klanten die gebruik maken van multi-tenancy (bij meerdere sub-gebruikers) kan een Enterprise model interessant zijn. Hierbij maakt de klant de keuze welke modules te gebruiken tegen een vaste prijs per jaar, ongeacht het aantal toetsen dat wordt afgenomen. Dit biedt zekerheid. Ook is een prijs per toets of per gebruiker met een (lagere) vaste vergoeding voor de software nog steeds mogelijk. Dit is wellicht interessant voor klanten met kleinere aantallen toetsafnames.

De toekomst van toetsen

Met Optimum Assessment Platform ben je compleet uitgerust voor de toekomst van toetsen. Dit innovatieve systeem is niet alleen gebaseerd op de meest moderne technieken, het kent eveneens een volledig modulaire opbouw. Bovendien biedt het de ruimte om te kiezen voor een prijsmodel dat past bij de gebruiker.

Decor

Meer weten?