Examenbureaus

Image

Toetslocaties

Image

Wat is toetscentra?

Toetscentra.nl komt tegemoet aan de wens van de examenkandidaten om onafhankelijk van tijd en plaats examen te kunnen doen.

Toetslocaties

Om dit te realiseren heeft Optimum Assessment een samenwerkingsverband opgezet tussen een aantal examenorganisaties en diverse toetslocaties. Momenteel kunnen examenkandidaten van de deelnemende examenorganisaties diverse examens via Internet maken op verschillende plaatsen in Nederland. Het examen wordt onder toezicht afgenomen op één van de toetslocaties. De toetslocaties beschikken over toetsplekken met computers waar het examen via Internet, onder toezicht wordt afgenomen.

Huis- en gedragsregels toetslocaties

Voor de examenkandidaat is het een vereiste dat:

 • Men bekend is met het gebruik van en computer;
 • Men zich moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;
 • Men 15 minuten voor aanvang aanwezig is.

Voordelen voor een examenkandidaat zijn:

 • Het resultaat van het examen is direct bekend;
 • Flexibele examentijden;
 • Korte inschrijfperiode en geen wachttijden;
 • Examenkandidaat kan een toetslocatie dichtbij huis kiezen waardoor de reistijd aanzienlijk wordt verkort.

Indien de kandidaat geslaagd is, ontvangt hij/zij op korte termijn het certificaat/diploma van de examenorganisatie.

Examenorganisaties

Aanmelden voor een examen kan door contact op te nemen met de betreffende examenorganisatie.

Belastingdienst
Lindenhaeghe
Nederlandse orde van advocaten
NEVI Examens 088 – 330 07 00
NIPEX 085 – 020 11 55
SVH 088 – 050 1500

 

Bent u als examenorganisatie geïnteresseerd in dit initiatief? Of heeft u als toetslocatie interesse, neem dan contact op met de Servicedesk van Optimum Assessment via 013 – 52 99 166 of stuur een e-mail naar servicedesk@optimumassessment.com.

Belastingdienst

Hulpmiddelen en bijlagen

Bij sommige examens mogen kandidaten hulpmiddelen gebruiken.

Er zijn twee verschillende manieren waarop de bijlagen/toegestane hulpmiddelen beschikbaar zijn:

 • Deze zijn standaard aanwezig op de toetslocatie en worden door de toezichthouder uitgereikt en na het examen weer ingenomen.
 • Kandidaat neemt zelf bijlagen en/of hulpmiddelen mee naar zijn examen.

Een verklarend Nederlands woordenboek is alleen toegestaan als dit nadrukkelijk wordt vermeld bij de toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen/Bijlagen

Mag gebruikt worden bij examen

 • Wettenbundel “Basisopleiding Opsporingsambtenaar” van Sdu Uitgevers editie 2023/2024 (zonder toelichtingen en annotaties) in Pocketvorm (A5 formaat).

Gekleurde markering is toegestaan.
Daar waar een Wet of andere regelgeving volgens de inhoudsopgave start, mag een beschreven tabje gebruikt worden met de vermelding van die Wet of regelgeving.
Dus alleen AAN HET BEGIN van elke Wet of andere regelgeving mag een beschreven tabje aangebracht zijn.
Voor het overige mogen alléén tabjes worden gebruikt die niet zijn beschreven.

 • BOA basis toets Formeel strafrecht
 • BOA basis toets Materieel strafrecht
 • BOA basis toets Proces-verbaal
 • BOA bijscholing toets Formeel strafrecht
 • BOA bijscholing toets Materieel strafrecht
 • BOA bijscholing toets Proces-verbaal
 • BOAplus Douane Formeel Strafrecht
 • BOAplus Douane Materieel Strafrecht
 • Formeel Strafrecht
 • Formeel Strafrecht AOA
 • Formeel Strafrecht BOA
 • Formeel Strafrecht NLA
 • Materieel Strafrecht
 • Materieel Strafrecht AOA
 • Materieel Strafrecht BOA
 • Materieel Strafrecht NLA
 • PV BOD’en basis (filmpje)
 • PV BOD’en basis (filmpje) NLA
 • PV Douane Plus
 • PV Douane basis (filmpje)
 • Proces Verbaal
 • Proces Verbaal (FIOD)

 

Hulpmiddelen/Bijlagen

Mag gebruikt worden bij

 • Earphones worden tijdens het examen aan u verstrekt.
 • BOA basis toets Proces-verbaal
 • BOA bijscholing toets Proces-verbaal
 • PV BOD’en basis (filmpje)
 • PV BOD’en basis (filmpje) NLA
 • PV Douane basis (filmpje)

DEMO examens Belastingdienst

Contactgegevens Belastingdienst

Belastingdienst Academie
SSO Organisatie & Personeel
Tiberdreef 12-24
3561 GG Utrecht

Inloggen administratie