Ellipse

Sleepvraag

Sleepvraag in digitale toetsing: wat zijn ze en hoe gebruik je ze?

Binnen digitale toetsing zijn er tal van opties als het gaat om vraagsoorten. Een voorbeeld hiervan is de sleepvraag. Wat is deze vraag precies? Wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn tips hoe je deze vraagsoort kunt inzetten binnen toetsen en examens? Lees verder!

Wat is een sleepvraag?

Een sleepvraag is een gesloten digitale vraagsoort waarbij de kandidaat antwoordopties moet ‘slepen’ naar de juiste volgorde. Deze vraagsoort vereist van de kandidaat dat ze bekend zijn met de volgorde van gebeurtenissen, stappen in een proces of hoe bepaalde elementen met elkaar verbonden zijn.

De vraagsoort is dus een interactieve en visuele manier om kennis te toetsen. De sleepvraag toetst niet alleen de inhoudelijke kennis van de kandidaat, maar ook zijn vermogen om de informatie op een logische manier te organiseren en de juiste volgorde te bepalen. Deze onderdelen maken het een vraag die je goed kunt inzetten bij zowel formatieve als summatieve toetsing.

Voorbeeld en scoreverdeling van een sleepvraag

Voorbeeld: Onderstaand de juiste historische gebeurtenis aan de juiste data.

 1. Eerste mens op de maan
 2. Eerste mens in de ruimte
 3. Landing van de eerste robot op Mars

Antwoordopties: Bij deze vraag staan drie antwoordopties, genaamd 1961, 1969 en 1971. De kandidaat sleept de juiste gebeurtenis naar het juiste jaartal..

Puntentelling

De puntentelling van de sleepvraag kan verschillen. Zo kan je ervoor kiezen om alleen punten toe te kennen als alle vragen juist beantwoord zijn. Of je werkt met deelpunten als niet alle antwoorden juist zijn gerangschikt.

Voordelen van een sleepvraag

Er zijn een aantal voordelen die de sleepvraag heeft op het vlak van digitale toetsing:

 • Interactiever en uitdagender: Sleepvragen zijn meer interactief dan traditionele multiple-choice vragen. Dit zorgt voor een betere toetsbeleving voor de kandidaat
 • Toont de diepte van kennis: Door de deelnemer te vragen om objecten te slepen en te ordenen, kan de toets een beter beeld geven van hoe diepgaand de kennis van de deelnemer is.
 • Flexibel toetsen: Sleepvragen zijn flexibel in hun opzet en kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan je ze gebruiken om verschillende delen van de lesstof aan elkaar te verbinden in een vraag.
 • Vlotte beoordeling: Dankzij digitale toetssoftware kan je direct punten toekennen aan de prestaties van de kandidaat.

Nadelen van een sleepvraag

Er kleven natuurlijk ook een aantal nadelen aan het gebruik van een sleepvraag in een examen. Een aantal nadelen zijn als volgt:

 • Complexiteit: Vanwege de eigenschap om informatie te organiseren en de volgorde te bepalen, kunnen sleepvragen voor sommige kandidaten complex zijn. Houd hier rekening mee bij de keuze van de toetsvraag!
 • Technische problemen: Er kunnen technische problemen optreden tijdens het gebruik van sleepvragen. Denk aan (toegankelijkheids-)problemen met het scherm of de resolutie. Kies daarom de juiste toetssoftware.
 • Tijdsdruk: Een sleepvraag vraagt vereisen een snel en precies antwoord tijdens het examen. De juiste elementen moeten immers naar de juiste plek worden gesleept. Dit kan extra druk geven voor kandidaten die niet graag onder tijdsdruk presteren.

Tips voor het opstellen van een sleepvraag

 • Duidelijk antwoordopties: Zorg voor duidelijke antwoordopties met een beperkt aantal stappen of elementen.
 • Niet te complex: Houd rekening met het niveau van de kandidaten en maak de vraag niet te moeilijk en ingrijpend.
 • Houd rekening met vaardigheden: Niet iedere examenkandidaat is qua digitale vaardigheden even ontwikkeld. Geef daarom duidelijke instructies over hoe de sleepvraag beantwoord moet worden.

Conclusie: de sleepvraag in digitale toetsen

Sleepvragen zijn een effectieve manier om kandidaten te toetsen door informatie logisch te ordenen en de juiste volgorde te bepalen. De vraagsoort is flexibel, visueel aantrekkelijk en eenvoudig te (automatisch) te beoordelen door toetssoftware. Wees wel altijd scherp op de kwaliteitscriteria van examenvragen. Wil je meer informatie over digitaal toetsen? Onze toetstechnische experts staan voor je klaar!

Gerelateerde content

Vind snel antwoord