Ellipse

Matching-matrix vraag

Matching-matrix vraag binnen digitale toetsing

Heb jij wel eens van de matching-matrix vraag gelezen of gehoord? Het is een vraagtype dat wordt gebruikt bij het opstellen van toetsen en examens om de kennis en vaardigheden van kandidaten te testen. In dit artikel gaan we dieper in op de matching-matrix vraag, wat het is, hoe je het kunt gebruiken en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Wat is een matching-matrix vraag?

Een matching-matrix vraag is een vraag waarbij kandidaten meerdere keuzes moeten maken en deze moeten matchen met de juiste antwoorden in een matrix. Het is een uitdagende vraag die de kandidaat dwingt om kennis op een dieper niveau toe te passen. In tegenstelling tot een traditionele matching-vraag, waarbij de antwoorden in een lijst staan, moeten kandidaten in een matching-matrix vraag zelf de juiste combinatie vinden van het juiste antwoord en de juiste keuze. Deze vraag kan worden gebruikt om verschillende soorten kennis en vaardigheden te testen, zoals het toepassen van concepten, het herkennen van patronen en het maken van analyses.

Voorbeeld en scoreverdeling van een matching-matrix vraag?

Hieronder vind je een voorbeeld van een matching-matrix vraag:

Welk land hoort bij welke hoofdstad?

Landen:

 1. Frankrijk
 2. Duitsland
 3. Italië

Hoofdsteden:

 1. Rome
 2. Parijs
 3. Berlijn

In dit voorbeeld moeten kandidaten de landen matchen met de juiste hoofdsteden. Bijvoorbeeld, Frankrijk matchen met Parijs. Voor elke juiste match krijgt de kandidaat een punt.

Wat zijn de voordelen?

Een matching-matrix vraag heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere vraagtypen:

 • Testen van dieper begrip lesstof – Een matching-matrix vraag test het dieper begrip van kandidaten. Zo moet men niet alleen de juiste antwoorden kiezen, maar deze ook matchen met de juiste keuzes. Dit vraagt om een dieper niveau van kennis en begrip van de lesstof.
 • Test toepassing van kennis – Deze vraagsoort test niet alleen of kandidaten de kennis hebben begrepen, maar ook of ze deze kunnen toepassen. Zo moeten kandidaten de opgedane kennis gebruiken om de juiste combinatie van antwoorden en keuzes te vinden.
 • Efficiënte kennismeting – Een matching-matrix vraag is een efficiënte manier om kennis en vaardigheden te testen. Het combineert verschillender onderdelen van de leerstof, waardoor het minder tijd kost om te andere maken dan bijvoorbeeld open vraagsoorten.
 • Automatische beoordeling – net als bij andere gesloten vraagsoorten, kan de juiste toetssoftware deze vraagsoort automatisch beoordelen.

Wat zijn de nadelen?

Naast voordelen zijn er ook nadelen aan het gebruik van een matching-matrix vraag:

 • Beperkte toepasbaarheid – Deze vraagsoort is niet voor elk onderwerp of elk niveau geschikt. Het kan moeilijk zijn om een ​​matrix te maken die geschikt is voor elk onderwerp en niveau.
 • Mogelijkheid tot raden – In sommige gevallen kunnen kandidaten de antwoorden raden door de keuzes te elimineren en zo de juiste combinatie te vinden. Dit kan de validiteit van de vraag verminderen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze vraagsoort.
 • Beperkte feedbackmogelijkheden – de vraagsoort geeft beperkte feedback aan kandidaten. Als iemand de vraag niet goed beantwoord heeft, weten hij niet waar de fout is gemaakt en wat verbeterd moet worden.

Tips voor het opstellen van een matching-matrix vraag

Het opstellen van een goede matching-matrix vraag vereist enige planning en voorbereiding. Hieronder staan enkele tips om je te helpen bij het opstellen van deze vraagsoort:

 • Definieer het doel en het onderwerp van de vraag – Voordat je begint met het opstellen van de vraag, moet je duidelijk weten wat je wilt toetsen. Definieer het doel en het onderwerp van de vraag en bedenk welke kennis en vaardigheden je wilt achterhalen.
 • Maak een overzicht van de keuzes en antwoorden – Maak een overzicht van de keuzes en antwoorden die je wilt gebruiken in de vraag. Zorg ervoor dat het aantal keuzes overeenkomt en er evenveel keuzes als antwoorden zijn.
 • Maak de vraag en keuzes duidelijk – Zorg ervoor dat de vraag en de keuzes zo duidelijk mogelijk zijn en de kandidaat begrijpt wat er van hem wordt verwacht.
 • Controleer de vraag – Controleer de vraag om er zeker van te zijn dat de vraag niet te moeilijk of te makkelijk is.

Conclusie: de matching-matrix vraag in digitale toetsen

De matching-matrix vraag is een uitdagende en efficiënte manier om kennis en vaardigheden van kandidaten te testen. Het is belangrijk om te weten wat je wilt testen en welke keuzes en antwoorden je wilt gebruiken bij het opstellen van de vraag. Naast de voordelen zijn er ook nadelen, zoals de beperkte toepasbaarheid en de mogelijkheid tot raden. Als je deze nadelen in gedachten houdt en de tips volgt bij het opstellen van de vraag, kun je een effectieve en valide matching-matrix vraag maken voor je digitale toets! Heb je hier hulp bij nodig? Optimum Assessment is jouw partner in digitaal toetsen. Maak kennis met onze ondersteunende diensten.

Gerelateerde content

Vind snel antwoord