Ellipse

Fraunhofer – Instantie voor persoonscertificering certificeert met Optimum Assessment

München, 07.07.2023 – Optimum Assessment, de expert op het gebied van digitale examens en certificeringen, mag sinds juni 2023 de Fraunhofer- Instantie voor persoonscertificering (hierna te noemen Fraunhofer) tot haar partners rekenen. Fraunhofer certificeert in diverse vakgebieden, zowel voor de start van een carrière als voor professionele groei.

Fraunhofer heeft gekozen voor het Optimum Assessment Platform en daarmee voor verdere digitalisering van haar examens. Dankzij het gebruik van de meest moderne technologie voor het Optimum Assessment Platform zijn digitale examens niet alleen veilig, betrouwbaar en intuïtief voor examinatoren en deelnemers, maar tevens AVG-conform en volledig interactief. Negen krachtige modules maken het eenvoudig om examens te ontwerpen, hosten, monitoren, beoordelen en analyseren.

Over Fraunhofer

Het bevorderen van technische en zakelijke opleidingen en trainingen is, naast toegepast onderzoek, een centrale taak van de Fraunhofer Society. Fraunhofer ondersteunt de verschillende instituten van de Society met zowel organisatorische als personele tools om hoogwaardige examens en certificeringen voor deelnemers te garanderen. Fraunhofer certificeert kwalificaties volgens de specificaties van de DIN EN ISO 17024. De certificaten bevestigen objectief aangetoonde competenties, relevante en innovatieve praktijkkennis en praktijkervaring in de respectievelijke opleidingsgebieden.

Belangrijke kwaliteitsnormen voor een certificeringsinstantie bij examens en certificeringen zijn volgens ISO 17024 “objectiviteit”, “onpartijdigheid” en “non-discriminatie”. Dit wordt door Fraunhofer gewaarborgd door een strikte organisatorische en personele scheiding tussen opleiding, examen en certificering. Hierdoor is de toekenning van Fraunhofer-certificaten voor deelnemers aan Fraunhofer-opleidingen mogelijk.

De naleving van de normen wordt geborgd door de Duitse nationale Accreditatie Instantie (DAkkS). DAkks controleert jaarlijks de werkprocessen van Fraunhofer op basis van de eisen van ISO 17024, evenals de kwaliteit van de examens en certificeringsdiensten.

Over Optimum Assessment

Al sinds 1990 onderscheidt Optimum Assessment (tot voor kort Citrus Andriessen) zich met excellente technologie en hoogwaardige kennis op het gebied van digitaal toetsen, examineren en certificeren. Als grondlegger in digitaal toetsen lanceerde wij zo’n 30 jaar geleden de eerste SaaS oplossing op de Nederlandse toetsmarkt. Een robuuste, veilige en gebruiksvriendelijke toetsomgeving met meer dan een miljoen gebruikers per jaar. Inmiddels ondersteunen wij het toetsdomein met het modulaire en zeer innovatieve Optimum Assessment Platform.

Partner in digitaal toetsen

Ons toetssysteem ondersteunt formatieve, summatieve en praktijkgerichte toetsing. Dit maakt Optimum Assessment Platform breed inzetbaar. Al jarenlang ondersteunt onze toetssoftware dan ook grote (landelijke) examenstelsels enerzijds en kleinere beroepscertificeringen anderzijds. Daarnaast bedient Optimum Assessment klanten in uiteenlopende domeinen zoals de overheid, exameninstellingen, branches & beroepsverenigingen, privaat en bekostigd onderwijs. Wij zijn trots op onze partners en investeren actief in de relatie.

Decor

Meer weten over digitaal toetsen?

Neem dan contact met ons op via 013 – 528 63 63 of stuur ons een bericht.